Mentcon model

The original Mentcon model – Outperforming the market. Available for companies worldwide

Countries

Contact information and availability per Country.

Mentcon model for ESRS

Integrated with ESRS compliant process – generating the Sustainability statement of your company. (EU)

Careers

Join our team at Mentcon.

Mentcon-modellen

Följ Mentcon-modellen

Öka lönsamheten med Mentcon modellen: en enkel metod för att utforma och implementera affärsmodeller och strategier som är utformade för att öka er prestationsförmåga – outperforming the market.

Mentcon-modellen Utveckla strategi, hållbarhet, affärsplan

Mentcon modellen – kort sammanfattning

Klicka på ikonerna nedan för att översiktligt gå igenom den ursprungliga Mentcon-modellen.

Förberedda planer och processer

Starta processen

How to change?

Och kör!

1

Förberedda planer och processer

Vi börjar med en plan som speglar processen och beskriver uppgifterna och deras ordningsföljd, ända tills vi börjar genomföra strategiska aktiviteter och om ni önskar, skapar en hållbarhetsredovisning som uppfyller ESRS-kraven.

Mentcon guidar din ledningsgrupp genom varje steg i vår skräddarsydda process under en årscykel med hjälp av vår steg-för-steg-process och stödjande verktyg. Vi är dedikerade till att omvandla ert företag till ett självförsörjande ”powerhouse” av strategisk innovation, genomförandeförmåga, inklusive transparenta hållbarhetsrutiner och rapportering. Vårt engagemang sträcker sig längre än till tillfälliga lösningar; vi står bakom er för att skapa en kultur av ständiga förbättringar och marknadsledarskap.

 

2

Starta processen

Vi har skapat en kraftfull och inspirerande strategiprocess som förvandlar komplexitet till möjligheter och vägleder er varje steg på vägen.

Vi börjar med två grundläggande men viktiga steg.

1. Omvärldsanalys:

Veta vad som påverkar oss. Globala trender, tekniktrender, makroekonomi, marknad, konkurrenter, interna utmaningar…

2. Nuvarande affärsmodell

Beskriv bolagets befintliga affärsmodell(er).

3. Riskanalys

Den fängslande och unika resan börjar nu!

Med Mentcon-modellens RIO-analys (Risks, Impacts, Opportunities) har vi skapat en fantastisk metod för att låsa upp hjärnans synapser, vilket gör det möjligt för individer att tänka i nya banor, upptäcka nya vägar, möjligheter och skapa en gemensam förståelse för vad som verkligen är viktigt för organisationen. Detta blir en ögonöppnande upplevelse för alla deltagare.

3

How to change

I det här skedet börjar ledningsgruppen få en gemensam förståelse för de viktigaste prioriteringarna och det är dags att staka ut företagets kurs.

Definition av affärsmodell:

  • Beskriv företagets uppdaterade affärsmodell(er). How to change!
  • Resultat inom fokusområden. Var ska vi konkurrera, hantera och skapa förändring för att skapa verkliga konkurrensfördelar.

Prioritera vad vi ska göra:

  • Skapa bästa värde/insats genom att prioritera strategiska initiativ via Mentcon-modellen.

 

4

And Go!

Define the path and execute

Definiera strategiska initiativ genom Mentcon-modellen. De stategiska initiativen kommer vara tydliga och kommunikativa, redo att kommunicera från och utgör handlingsplanen för organisationen att navigera i och följa upp.

Följ de sista geniala stegen i processen för att genomföra förändringar och implementera strategiska initiativ.

Och ja, du skulle ha företagets hållbarhetsredovisning klar vid det här laget om du använde Mentcon-modellen för ESRS.