Mentcon model

The original Mentcon model – Outperforming the market. Available for companies worldwide

Countries

Contact information and availability per Country.

Mentcon model for ESRS

Integrated with ESRS compliant process – generating the Sustainability statement of your company. (EU)

Careers

Join our team at Mentcon.

Kontakta oss

Har du en fråga?
Boka in ett möte?

Välkommen till Mentcon, där er affärstransformation och effektiv hållbarhetsrapportering enligt ESRS börjar. Vårt team av experter och partners är redo att vägleda dig genom strategisk planering, operativa förbättringar, hållbar tillväxt och hållbarhetsrapportering. Oavsett om ni vill omdefiniera er affärsmodell, förbättra era hållbarhetsrapportering eller navigera i komplexa marknadsutmaningar, så finns vi här för att hjälpa dig. Kontakta oss för att ta reda på hur vår modell gör det möjligt för företag att överträffa marknadens förväntningar.

Låt oss ha ett samtal om er kommande utveckling redan idag.

Besöksadress

Vasagatan 11, Stockholm, Sverige

E-post

contact@mentcon.com

Telefon

010 204 00 36

VANLIGA FRÅGOR

Här är några svar på vanliga frågor.

Vilka tjänster erbjuder ert konsultföretag?

En lättanvänd metodik för att skapa och implementera strategier och affärsmodeller – för att överträffa marknaden. Vi erbjuder Mentcon-modellen som en steg-för-steg-process med stöd av vår web-application och vår stöttning längs vägen. Vår tjänst innehåller nu en integrerad ESRS-kompatibel process för EU-företag – som genererar hållbarhetsredovisningen för ditt företag.

Finns Mentcon model for ESRS på svenska?

Ja,

Mentcon-modellen för ESRS finns för Engelska, Deutsch, Nederlands, Français, Español, Italiano och från och med juni 2024 Svenska, i juli Dansk, Soumi och i september Polski.

Med webbapplikationen Mentcon modellen för ESRS kan användaren sömlöst skifta mellan språken ovan, inklusive intressenter som involveras i den dubbla väsentlighetsanalysen—för att göra det enkelt att förstå för alla användare.

Hållbarhetsförklaringen kan skapas på upp till 10 språk för ert företetag.

Vilka är dina typiska kunder?

Vi arbetar med ett brett spektrum av stora företag och investmentbolag inom olika branscher som teknik, finans, sjukvård och tillverkning. Mentcons modell är utformad för att möta de specifika utmaningar och möjligheter som finns i varje sektor.

Hur säkerställer ni konfidentialitet och dataskydd?

Kundsekretess och dataskydd är av yttersta vikt. Vi följer en strikt integritetspolicy och använder avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda all kundinformation. Våra protokoll är i enlighet med GDPR och andra relevanta bestämmelser. Vi samarbetar med Microsoft och använder deras säkerhetslösningar inklusive kryptering och datalagring.

Hur mäter ni framgången för ett konsultprojekt?

Framgång mäts mot de specifika mål och KPI:er som fastställts i början av projektet. Vi tar också hänsyn till kundnöjdhet, hållbarheten i de implementerade lösningarna och den övergripande effekten på kundens affärsresultat. För kunder som använder vår ESRS-lösning säkerställer vi att hållbarhetsredovisningen uppfyller ESRS-kraven.

Hur arbetar ni med projektledning och kommunikation?

Vi följer en samarbetsinriktad projektledningsmetod som utgår från Mentcons modellplanerare och säkerställer tydliga och kontinuerliga planer och kommunikation med våra kunder under hela projektet. Vår metodik innebär regelbundna uppdateringar, återkopplingssessioner och justeringar efter behov för att anpassa oss till projektets mål.

Hur är er prismodell strukturerad?

1 Vi har två alternativ. Optionen är uppdelad på år 1 och följande år.

Alternativ 1: Mentcon Model inklusive web-application för ESRS hållbarhetsredovisning

År 1: Heltäckande paket

  • Fast pris: Detta paket innehåller en komplett uppsättning konsulttjänster enligt Mentcon-modellen, tillsammans med den egenutvecklade programvaran för hållbarhetsredovisning enligt ESRS. Det fasta priset omfattar initial installation, anpassning, utbildning och support, vilket säkerställer att kunden blir självförsörjande när det gäller att skapa strategier och genomföra strategiska initiativ inom en ettårscykel.

År 2 och framåt: Årlig prenumeration till låg avgift

  • Årlig avgift: Efter det första året kommer kunderna att debiteras en årlig abonnemangsavgift för fortsatt användning av Mentcons web-applikation, inklusive regelbundna uppdateringar och förbättringar av Mentcon-modellen, tillsammans med kundsupport och tillgång till ytterligare resurser.

Alternativ 2: Orignal Mentcon-modell

Exklusive programvara för hållbarhetsredovisning

År 1: Endast konsulttjänster

  • Fast pris: Detta paket erbjuder hela processen och utbudet av konsulttjänster baserat på Mentcon-modellen, men inkluderar inte web-applikationen. Den är utformad för kunder som kanske inte behöver rapportera i enlighet med CSRD-regleringen och reproteringsstandarden ESRS. redan har en alternativ lösning för hållbarhetsrapportering eller föredrar att inte använda programvaran i detta skede.
Hur kan vi börja arbeta med er?

Det första steget är att boka in en inledande konsultation med oss. Under detta möte diskuterar vi dina affärsutmaningar, mål och hur Mentcon-modellen passar in, inklusive en kortfattad plan för hur vi ska arbeta. Därefter föreslår vi en skräddarsydd plan som är anpassad till era behov.

Erbjuder ni support efter att projektet är slutfört?

Ja, vi erbjuder stöd efter projektet för att säkerställa en framgångsrik implementering och hållbarhet efter vår årliga cykel med er. Det kan handla om uppföljningsmöten, ytterligare utbildning, hållbarhetsrapportering med mera.