Mentcon model

The original Mentcon model – Outperforming the market. Available for companies worldwide

Countries

Contact information and availability per Country.

Mentcon model for ESRS

Integrated with ESRS compliant process – generating the Sustainability statement of your company. (EU)

Careers

Join our team at Mentcon.

NYHET ESRS-RAPPORTERING TILLGÄNGLIG

Mentcon Modellen Nu med ESRS-rapportering

Mentcon-modellen är en lättanvänd metodik för att skapa och implementera strategier och affärsmodeller – ”to outperform the market”. Få hela Mentcon-modellen som en steg-för-steg-process och webbapplikation. Nu med integrerad ESRS-kompatibel process på 10 språk.

Hantera komplexiteten i ESRS och generera ert företags hållbarhetsförklaring på ett smart sätt.

300+

ESRS-datapunkter med förskriven text från steg-för-steg-processen och Mentcon-modellens App

100%

Automatiserad IFRS 2 & GRI-rapport ingår

900+

ESRS Datapunkter med mallar och instruktioner för att redovisa, med exempel!

1

Hel process för intern kontroll för hållbarhet ingår, baserat på COSO framework

Contact:

Kontakt Sverige

Välj land

Mentcon modellen Nu med ESRS-rapportering

Mentcon-modellen är en lättanvänd metodik för att skapa och implementera strategier och affärsmodeller – ”to outperform the market”. Få hela Mentcon-modellen som en steg-för-steg-process och webbapplikation. Nu med integrerad ESRS-kompatibel process på 10 språk Hantera komplexiteten i ESRS och generera ert företags hållbarhetsförklaring på ett smart sätt.

Contact:

Kontakta oss

Välj land

300+

ESRS-datapunkter med förskriven text från steg-för-steg-processen och Mentcon-modellens App

100%

Automatiserad IFRS 2 & GRI-rapport ingår

900+

ESRS-datapunkter med mallar och instruktioner för att redovisa, med exempel!

1

Hel process för intern kontroll för hållbarhet ingår, baserat på COSO framework

Get the whole Mentcon model and supportning tools – to outperform the market

Vi stöttar er hela vägen.

ESRS reporting made easier

Mentcon modellen för ESRS, Sammanfattad

Följ Mentcon-modellen och dessa steg:
N

Genomför stegen för den dubbla väsentlighetsbedömning, där det ingår att definiera och analysera affärsmodellen, värdekedjan och genomföra intressentanalys. Nu finns även en funktion för att direkt engagera intressenter i den dubbla väsentlighetsbedömningen.

N

Generera automatiskt hållbarhetsförklaringens struktur med datapunkter baserade på företagets väsentliga hållbarhetsfrågor baserat på den dubbla väsentlighetsbedömningens resultat.

N

ESRS 2 Allmänna upplysningar i hållberhatsförklaringen blir lätt nu lätt att rapportera och innehåller automatiskt genererad text för cirka 100 datapunkter när ni följt Mentcon-modellen. För de återstående 50 datapunkterna ges detaljerade instruktioner, färdiga mallar, tabeller och exempel, för hur ert företag ska redovisa.

N

Utforska ert företags ESG-områden och dess datapunkter att redovisa som är automatiskt genererade. Appen visar detaljerade instruktioner, förskrivna texter, mallar och även tabeller där det är lämpligt för att det ska bli lätt att förstå och rapportera rätt. Dessutom innehåller varje datapunkt verkliga exempel från andra företag, vilket gör det ännu enklare att förstå vad och hur det ska rapporteras.

N

Välj om ert företag vill inkludera GRI- och/eller IFRS S2-noter i hållbarhetsförklaringen, som automatiskt hänvisar till rätt del av hållbarhetsförklaringen.

N

Generera hållbarhetsförklaringen.

Mentcon-modellen för ESRS Översikt i 12 steg

Mentcon-modellen – en lättanvänd metod som ger företag möjlighet att överträffa marknaden. Nu, med en integrerad ESRS-kompatibel process, kan du enkelt generera ert företags hållbarhetsförklaring. Se viktiga ESRS-relaterade steg i Mentcon-modellen nedan.

1. Nå framgång med Mentcons modell för ESRS – en omfattande, steg-för-steg-guide som finns på flera språk. Modellen och dess processer är skräddarsydda för er resa, och processbeskrivningar är era att behålla.
2. Ett ESRS-anpassat tillvägagångssätt för att definiera affärsmodellen och värdekedjan och utföra intressentanalyser. Nu med funktionalitet att direkt engagera intressenter i den dubbla väsentlighetsbedömningen.
3. Välj potentiella väsentliga hållbarhetsfrågor enligt processen.
4. Upplev den lättarbetade dubbla väsentlighetsbedömningen anpassad till ESRS. Vi har beskrivit alla potentiella väsentliga hållbarhetsfrågor med tydliga, lättförståeliga beskrivningar, vilket gör det lättare att förstå vad som ska bedömas för varje intressent.
5. Analys av hur väsentliga frågor är kopplade till affärsrelationer, värdekedja, strategi med mera. Detta kommer att infogas i de obligatoriska datapunkterna i hållbarhetsförklaringen som kräver det!
6. Besluta om bolagets slutliga väsentliga frågor enligt processen baserad på den dubbla Väsentlighetsbedömningen och tröskelvärden, med hjälp av web-appen.
7. Baserat på väsentlighetsbedömningen genererar web-appen strukturen för hållbarhetsförklaringen automatiskt, med de ESG-områden och alla dess datapunkter att rapportera om för ert företag!
8. Redovisa ESRS 2 Allmänna upplysningar. Automatiskt infogad förskriven text kommer att visas för cirka 100 datapunkter när företaget har följt stegen i Mentcon-modellen och dess webbapplikation. Resten av de 50 datapunkterna i ESRS 2 innehåller beskrivningar av vad som ska rapporteras för varje datapunkt, med färera mallar och aven tabeller där så är tillämpligt. Alla dessa 50 datapunkter inkluderar även exempel från andra företag rapporterar, vilket gör det enkelt att förstå och rapportera.
9.Data och detaljer. Infoga data att rapportera för ert företag, som visas i appen.
Klicka på kryssrutorna om ert företag automatiskt vill lägga till GRI- och/eller IFRS S2 i hållbarhetsredovisningen!
10. Rapportera om ESG-ämnena (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och dess datapunkter som har genererats automatiskt för ert företag i web-appen. Appen ger er omfattande rapportering av ESRS-ämnen, inklusive vad som ska rapporteras för varje datapunkt, med förskrivna texter, färdiga mallar och även tabeller där så är tillämpligt. Alla datapunkter inkluderar exempel på hur andra företag rapporterar, vilket gör det lättare att förstå och rapportera!

 

11. Ge granskningsåtkomst. Enkel och säker åtkomst till revisorer. Det här verktyget är utformat för att effektivisera revisionsprocessen och gör det möjligt för revisorer att sömlöst granska processen och hållbarhetsförklaringen, vilket säkerställer noggrannhet och efterlevnad. Förenkla ert revisionsarbetsflöde och skydda era data, vilket gör transparens och effektivitet till hörnstenarna i ert hållbarhetsarbete.
12. Sista steget. Generera iXBRL-märkt hållbarhetsförklaring. (iXBRL-markeringen kommer att vara tillgänglig i december 2024 eftersom EU:s EU iXBRL kommer att finnas tillgänglig i slutet av hösten 2024).
Detta var det sista steget i översikten av Mentcons modell för ESRS. Läs mer information här i vår stora kunskapsdel om Mentcon-modellen för ESRS som förmodligen är den största källan till kunskap om ESRS-rapportering på webben.

Fler Fördelar med att använda Mencton-modellen

N

Det är inte svårt

Mentcon-teamet kommer att ge dig verktygen och hjälpa dig att planera resan. Vi har skapat en kraftfull och inspirerande strategisk arbetsprocess som förvandlar komplexitet till möjligheter, och guidar dig varje steg på vägen.

N

Spara och tjäna pengar

Upptäck ett smartare sätt att förbättra ert företag med oss. Vår innovativa modell effektiviserar inte bara skapandet och implementeringen av strategier och affärsmodeller, utan integrerar även hållbarhetsrapportering i linje med ESRS-standarderna. Det är en investering som betalar sig själv, sparar ert företag betydande pengar och ovärderlig tid. Använd Mentcon modellen och upptäck betydande ekonomiska fördelar längs vägen.

Transformativa insikter, hållbar tillväxt och kostnadsbesparingar är inom räckhåll.

N

Hantera ESRS-rapporteringens komplexitet

Mentcon-modellen förenklar den invecklade CSRD- och ESRS-rapporteringen, vilket gör efterlevnaden mycket lättare. Den är anpassad till ESRS-standarderna och omfattar alla nödvändiga element som värdekedje- och riskanalys, dubbel väsentlighetsbedömning och strategiska initiativ för hållbarhet. Med Mentcon-modellen blir komplexa ESRS-krav hanterbara och integrerar automatiskt viktig information direkt i er hållbarhetsförklaring i rätt datapunkter. Nyttja enkelhet och precision i hållbarhetsrapporteringen med Mentcon.

N

Förändringsledning och personlig utveckling—ingår

Vi har skapat en kraftfull och inspirerande strategiprocess som förvandlar komplexitet till möjligheter och vägleder er varje steg på vägen. I grund och botten erbjuder denna resa gåvan av personlig utveckling, som sömlöst väver samman förändringshantering till en enhetlig plan. Denna metod gör att varje teammedlem kommer att uppleva en resa som innehåller utvecklande utmaningar och är givande och transformativ.

Genom det här äventyret når ni inte bara era mål; ni utvecklas tillsammans och förvandlar gemensamma ambitioner till verklighet.

Mentcon Sydostasien

Mentcon-modellen är nu tillgänglig för företag i Sydostasien.

u

Lorum testing test

Mentcon, a management consulting and software development company, empowers businesses to outperform the market.

Navigera

Kontakt

010 204 00 36

contact@mentcon.com

Vasagatan 11, Stockholm, Sverige